สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (STI Driving BCG Economy for Sustainability)

ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของ สวทช. และพันธมิตร การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่า และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,