รายการ Science News ในตอนนี้ จะแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว ที่มีเอนไซม์ในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุในเด็ก และด้วยคุณสมบัตินี้ของน้ำมันมะพร้าว เรามาติดตามกันต่อว่า นักวิจัยจะสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นอะไร ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้อีกในอนาคต

งานวิจัยชิ้นต่อไป จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการรับประทานลูกเบอรี่บางชนิด ทำให้ผู้รับประทานเกิดอาการประสาทหลอน และอาจจะรุนแรงถึงอาการเป็นอัมพาตในบางส่วน ผลไม้ชนิดจะเป็นสายพันธุ์ไหน ติดตามหาคำตอบได้ครับ สุดท้ายจะแนะนำเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำไว้มากมาย รวมถึงการรายงานสถานการณ์น้ำจากทั่วประเทศ

 

Tags: , , , , , ,