ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา
ปัจจุบันทดสอบออกซิเจนละลายน้ำที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีข้อจำกัดที่ราคาสูงมาก ส่วนชุดทดสอบที่ผลิตได้ในประเทศนั้นถึงแม้ราคาถูก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านขั้นตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานานในการตรวจ นักวิจัยไบโอเทคได้พัฒนาชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาที่สามารถนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด


เครื่องตรวจจับไส้เดือนฝอย
พันธุ์ไม้น้ำของไทย ถือได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการผลิต และสร้างรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท ซึ่งการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันไส้เดือนฝอย ที่เป็นศัตรูของพันธุ์ไมน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้สินค้าเกษตรชนิดนี้ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ได้ทำการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอยชื่อ F4-Kit เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจว่าไส้เดือนชนิดไหนเป็นศัตรูพืชชนิดกักกันในพรรณไม้น้ำ ใช้งานง่าย พกพาสะดวกในภาคสนาม มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือ และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน


วิทยาศาสตร์กับวงการแฟชั่น
วงการแฟชั่นในปัจจุบันได้มีการผสมผสานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าไปกับโลกของความสวยความงาม ทำให้เกิดเป็นผลงานใหม่ๆ ที่สวยแปลกตา รายการ Science News ในตอนนี้จะพาทุกท่านไปพบกับชุดแฟชั่นหลากหลายแบบ ที่ได้มีการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,