สัมภาษณ์ คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ (กั๊ก) ประธานกรรมการ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ผู้พัฒนา PIGGIPO (พิกกิโปะ) แอปพลิเคชันจัดการบัตรเครดิต อันดับ1 ของไทย

จากประสบการณ์ตรงในชีวิตที่เคยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหลายใบแล้วเพลิน จนเกิดปัญหาการใช้เงินเกินตัวและเกิดอาการ “ช็อต” ทุกๆ สิ้นเดือน เป็นแรงบันดาลใจให้ “น้องกั๊ก” สุพิชญา สูรพันธุ์ บัณฑิตด้านการตลาดมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ Startup เพื่อตอบโจทย์ของตัวเองและลูกค้าบัตรเครดิตที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกเกือบ 10 ล้านคน จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน PIGGIPO แอปพลิเคชันช่วยบริหารจัดการบัตรเครดิตอันดับ 1 ของไทย ที่มีผู้ใช้งานแล้วกว่าแสนคน

 

Tags: , , , , , , , , ,