iTAP หรือ Industrial Technology Assistant Program คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมไทย ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต รายการนำเสนอตัวอย่างโครงการที่เข้าร่วมกับ iTAP ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด ในการแก้ปัญหากลิ่นหอมของเครื่องหอมให้หอมละมุนขึ้น

การจัดทำระบบ GMP ภายในโรงงาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย บริษัท สยามวู๊ดแลนด์ จำกัด โดยนำเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตมาทำรูปภาพต่อลาย ซึ่ง iTAP ได้ช่วยในเรื่องเทคโนโลยีการเคลือบผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีความปลอดภัยทั้งกับพนักงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้วย

บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อย และน้ำตาล จำกัด พัฒนามีดตัดอ้อยให้เบา มีความคงทน และมีด้ามจับที่นุ่มเหมาะมือ จากตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาจากการสนับสนุนจาก iTAP และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการ จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Tags: , , , , , ,