สัมภาษณ์ คุณภาโรจน์ เด่นสกุล (เจ) CEO และ Co-Founder บริษัท ดรีมมิโอ จำกัด (Dreamio Co., Ltd) ผู้พัฒนา ZipEvent โซลูชันที่ครบเครื่องเรื่องอีเวนท์

“เพราะคิดแล้วต้องลงมือทำ จึงจะประสบความสำเร็จได้” คติประจำใจที่เป็นแนวทางให้ “คุณเจ ภาโรจน์ เด่นสกุล” หนุ่มน้อยที่มีฝันอยากทำธุรกิจของตนเองมาตั้งแต่เด็ก ได้แจ้งเกิดในวงการ Startup อย่างเต็มตัว จากการรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนพัฒนาแอปพลิเคชัน ZipEvent โซลูชันหนึ่งเดียวที่ครบเครื่องเรื่องอีเวนท์ในประเทศไทย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างลงตัว ทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมงานอีเวนท์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,