กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.1 – Update Technology MTEC

กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.1 – Update Technology MTEC โอกาสสร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยไปกับ MTEC โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ดร.กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในหัวข้อ “Domain of Utilization และ โอกาส สร้างความร่วมมือ ต่อยอดงานวิจัยไปกับ MTEC”

continue reading »