กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.1 – Update Technology MTEC โอกาสสร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยไปกับ MTEC โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ดร.กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในหัวข้อ “Domain of Utilization และ โอกาส สร้างความร่วมมือ ต่อยอดงานวิจัยไปกับ MTEC” วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , ,