พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ยาสลบปลานิลจากน้ำมันกานพลู

นักวิจัย สวทช. ออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันของน้ำมันกานพลู รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติในการเข้าสู่เหงือกปลา พบว่า น้ำมันกานพลูที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนไขมัน สามารถละลายน้ำ และกระจายตัวในน้ำได้ จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ช่องเหงือกของปลานิลได้ดีขึ้น ทำให้ออกฤทธิ์เป็นยาสลบปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

continue reading »