นักวิจัย สวทช. ออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันของน้ำมันกานพลู รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติในการเข้าสู่เหงือกปลา พบว่า น้ำมันกานพลูที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนไขมัน สามารถละลายน้ำ และกระจายตัวในน้ำได้ จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ช่องเหงือกของปลานิลได้ดีขึ้น ทำให้ออกฤทธิ์เป็นยาสลบปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้อนุภาคนาโนน้ำมันกานพลูที่เตรียมได้ ยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในปลา ได้แก่ เชื้อสเตรปโตคอคคัส อะกาแลคเทีย และ ฟลาโวแบคทีเรียม คอลัมแนร์ จึงช่วยลดการติดเชื้อก่อโรคในปลาระหว่างการขนส่งได้อีกด้วย

น้ำมันกานพลู เป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากพืช มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่มีสารตกค้าง เสื่อมสลายได้เองตามธรรมชาติ และราคาถูก การพัฒนาอนุภาคนาโนน้ำมันกานพลูนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความสูญเสียให้กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,