พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยี RFID ในขอนแก่นมาราธอน

บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอน”

continue reading »