เดี๋ยวนี้ คนสนใจมาแข่งวิ่งมาราธอนกันเยอะเลยนะครับ แล้วรู้ไหมว่าในการแข่งขันนั้น มีการใช้ป้าย RFID (Radio frequency identification) เพื่อระบุตัวนักวิ่งและติดตามข้อมูลการวิ่งด้วย ปกติแล้วระบบ RFID ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง นักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบ RFID เพื่อมาใช้ในงาน “ขอนแก่นมาราธอน” ได้แล้ว

บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอน” เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจ ติดตามระบุตัวนักวิ่ง และบันทึกข้อมูลการวิ่ง

โดย ITAP ได้วิเคราะห์ปัญหาและนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษา เพื่อประยุกต์เทคโนโลยี RFID ที่แต่เดิมใช้ในอุตสาหกรรมอื่น มาปรับเป็นป้าย RFID ที่ใช้ติดกับนักกีฬาวิ่ง พร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และติดตั้งระบบ ให้เข้ากับกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบ RFID จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ที่สำคัญระบบยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการแข่งขันของประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , ,