พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชุดตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์

นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิป เพื่อการตรวจเอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงโม แตงเทศ และพริก ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยชุดตรวจสนิปนี้ มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า ตรวจเมล็ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ช่วยลดจำนวนแรงงานคน และที่สำคัญคือมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าวิธีดั้งเดิม

continue reading »