พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ตรวจบันทึกความสดใหม่ของอาหารด้วย Q-Log

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจบันทึกความสดใหม่ของอาหารด้วย Q-Log

continue reading »