รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจบันทึกความสดใหม่ของอาหารด้วย Q-Log

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,