หน้ากากอนามัย Safie Plus

ผลงาน หน้ากากอนามัย Safie Plus โดย ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ จากทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานกลาง สวทช.

continue reading »