• KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

  KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มนุษย์พัฒนาขึ้น มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และคงจะดีไม่น้อยหากเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้า

  continue reading »

   
   
 • KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

  KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

  KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

  continue reading »