กิจกรรม Science Show ตอน สนุกคิดนักวิทย์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม Science Show ในงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกคิดนักวิทย์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 วันที่ 10 – 11 มีนาคมคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »