Science News – 2013/11/05

รายการ Sience News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับ งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ อาการสะสมจากการโหม่งลูกฟุตบอล ในระดับแรงกระแทกต่ำหลายๆ ครั้งรวมกัน พบว่าการใช้ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอลบ่อย ๆ อาจทำให้สูญเสียความทรงจำได้ จากนั้นไปดูวิธีคลายเครียดเพื่อเป็นการเติมพลังให้ร่างกาย และจิตใจของเรา และสุดท้ายพบกับนวัตกรรมใหม่ คือ คอนแทคเลนส์ ชนิดพิเศษที่ซูมภาพได้

continue reading »