บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

ประสบการณ์ของบริษัทที่เริ่มต้นก่อตั้ง จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของ สวทช. ทำให้วันนี้ของ บจก.บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ (BCI) พัฒนามาสู่บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิต และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาด AEC ในอนาคต

continue reading »