ประสบการณ์ของบริษัทที่เริ่มต้นก่อตั้ง จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของ สวทช. โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านองค์ความรู้จากงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการจับคู่ทางธุรกิจ ทำให้วันนี้ของ บจก.บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ (BCI) พัฒนามาสู่บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิต และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาด AEC ในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , ,