พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์

นักวิจัย สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทย โดยได้พัฒนา “กระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไม้โดยใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถหมักแบบ 2 ขั้นตอนได้ในถังเดียว ภายใต้สภาวะไม่ปลอดเชื้อ ช่วยลดระยะเวลาการหมัก และได้น้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

continue reading »