เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ําและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Towards Low-Carbon Business and Sustainable Development) วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »