ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ลดโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ด้วยภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน วิธีหนึ่ง ที่เราสามารถช่วยกันดูแลโลกใบนี้ได้ ก็คือการใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น โดยในรายการวันนี้ จะนำทุกท่านไปดูวิธีการทำงานของนักวิจัย ในการออกฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น ให้กับผลิตภัณฑ์

continue reading »