ด้วยภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน วิธีหนึ่ง ที่เราสามารถช่วยกันดูแลโลกใบนี้ได้ ก็คือการใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น โดยในรายการวันนี้ จะนำทุกท่านไปดูวิธีการทำงานของนักวิจัย ในการออกฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น ให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องมีการเก็บข้อมูล ให้ครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบ การขนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งสู่ผู้บริโภค จนกระทั่งการกำจัด เรียกได้ว่าทั้งหมดในวัฐจักรของผลิตภัณฑ์ สามารถปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้ทั้งสิ้น

ดังนั้น โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนของทางตรงก็คือ สินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่อย่างน้อยผู้ประกอบการมีการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเท่าไหร่ แล้วต่อไปถ้าเกิดมีสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะๆ ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภค ได้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็คือปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ

และอีกส่วนหนึ่งก็คือ พอหลังจากผู้ประกอบการได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตรงนี้แล้ว ก็จะสามารถรู้ว่าในกิจกรรม และกระบวนการย่อยต่างๆ ในการผลิต มีจุดไหนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่อนข้างสูง ก็สามารถไปปรับปรุงตรงจุดนั้นได้ เพราะฉะนั้นจะส่งผลให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดน้อยลงได้เช่นเดียวกัน

 

Tags: , , , , , , , , ,