Science News – 2013/11/26

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตหัวใจเทียม โดยใช้เนื้อเยื่อจากวัวเป็นส่วนประกอบ จากนั้นไปพบกับอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนหมวกทำความเย็น ที่มีคุณสมบัติในการหยุดผมร่วงในผู้ป่วย ที่มีการทำคีโม สุดท้ายไปพบกับเรื่องราวความก้าวหน้าในการสร้างเนื้อเยื่อของหัวใจมนุษย์ที่มีการเต้นได้ ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วโลก

continue reading »