หัวใจเทียมพ่วงเนื้อเยื่อวัว
โรคหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตในประเทศพัฒนาแล้ว ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ทำได้หลายแบบ ทั้งแบบใช้หัวใจของผู้บริจาคและหัวใจเทียม หัวใจเทียมรุ่นใหม่ๆ มีความ สลับซับซ้อนและดีขึ้นเรื่อย ล่าสุด หัวใจเทียมของทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศส ที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ โดยอาศัยแบตเตอรี่แบบลิเทียมไออน ที่ติดตั้งอยู่ภายนอก เป็นตัวให้พลังงาน โดยมีวาล์วที่จะมีเนื้อเยื่อจากวัวเป็นส่วนประกอบ

หมวกเย็นลดผมร่วงจากคีโม
ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมาก นอกจากต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดของร่างกายแล้ว ยังต้องทุกข์ใจกับภาวะ “ผมร่วง” ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยวิธี เคมีบำบัด (Chemotherapy) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “คีโม” ล่าสุดทีมนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมทดสอบอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนหมวกทำความเย็นที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกขณะนี้ ว่าช่วยหยุดผมร่วงจากการทำคีโมได้จริงหรือไม่

Lab-grown heart has rhythm
ความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในวงการแพทย์ และการสร้างอวัยวะเทียมโดยใช้ stem cells จากรายงานในวารสาร Nature Communication ที่รายงานว่า Dr. Lu และทีมนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย Pittsburg ได้ทำการสร้างเนื้อเยื่อของหัวใจมนุษย์ที่มีการเต้นได้ โดยกระบวนการการชะล้างเซลล์หัวใจเดิมออก (decellularization) ซึ่งงานวิจัยนี้ ถือเป็นจุดเริ่ม ที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ 22 ล้านคนทั่วโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,