พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายนวัตกรรม i-Tim ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ค่ายนวัตกรรม i-Tim ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัว

continue reading »