รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ค่ายนวัตกรรม i-Tim ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,