พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เด็กไทยตะลุยค่ายอวกาศนานาชาติ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เด็กไทยตะลุยค่ายอวกาศนานาชาติ

continue reading »