รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เด็กไทยตะลุยค่ายอวกาศนานาชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,