พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

continue reading »