รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แอปพลิเคชันคำนวณการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,