สวัสดีสาระวิทย์ ตอน งานจุฬาวิชาการ 2555

รายการสวัสดี สาระวิทย์ในตอนนี้จะพาไปพบกับผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการที่เกี่ยวกับคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

continue reading »