รายการสวัสดี สาระวิทย์ในตอนนี้จะพาไปพบกับผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการที่เกี่ยวกับคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , ,