พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สืบสานงานฉลุไม้ด้วย STEM+C

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สืบสานงานฉลุไม้ด้วย STEM+C

continue reading »