พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โพลีพลาสติกส์ กับการให้บริการงานด้านเทคนิค

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โพลีพลาสติกส์ กับการให้บริการงานด้านเทคนิค

continue reading »