พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

continue reading »