ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน งานวิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับเรื่องราวความพยายามของนักวิจัย ในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้อ้อยคุณภาพดี แถมยังได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาหลายขั้นตอน ตั้งแต่การผสมพันธุ์ ไปจนถึงการขยายพันธุ์

continue reading »