พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ จิสด้า และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ส่งงานวิจัยปลูกผลึกโปรตีน เพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ไปทดลองปลูกผลึกโปรตีนในห้องปฏิบัติการอวกาศคิโบ บนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจะปลูกผลึกโปรตีน DHFR-TS ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายในการสร้างยาต้านมาลาเรีย และปลูกผลึกโปรตีนร่วมกับสารยับยั้งไปพร้อมกัน ในอวกาศเป็นเวลา 30 วัน

continue reading »