นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ จิสด้า และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ส่งงานวิจัยปลูกผลึกโปรตีน เพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย ไปทดลองปลูกผลึกโปรตีนในห้องปฏิบัติการอวกาศคิโบ บนสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจะปลูกผลึกโปรตีน DHFR-TS ซึ่งเป็นโปรตีนเป้าหมายในการสร้างยาต้านมาลาเรีย และปลูกผลึกโปรตีนร่วมกับสารยับยั้งไปพร้อมกัน ในอวกาศเป็นเวลา 30 วัน

แล้วจึงนำผลึกโปรตีนกลับมายังโลก เพื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน และรูปแบบการจับกับสารยับยั้ง ซึ่งช่วยให้ทีมวิจัยออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนเป้าหมายยานี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่การสร้างยาต้านเชื้อมาลาเรียดื้อยาชนิดใหม่ ต่อไป ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ เฟซบุ๊ก National Space Exploration

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,