พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ตำแหน่งงานวิทย์ดี ๆ ที่ S&T Job Fair

ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับภาคเอกชน ในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพ ให้กับผู้ที่จบสายวิทย์ในทุกระดับ

continue reading »