งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญมากในยุค Thailand 4.0 นี้ สำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่หรือเรียนจบสายวิทยาศาสตร์ และกำลังมองหางานที่ท้าทาย และความก้าวหน้าในอาชีพ ห้ามพลาดงาน S&T Job Fair ประจำปี 2560

ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 หรือ NAC2017 ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ S&T Job Fair เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับภาคเอกชน ในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพ ให้กับผู้ที่จบสายวิทย์ในทุกระดับ

พบกับตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 อัตรา จาก 120 บริษัทชั้นนำ ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศกว่า 150 ทุน จากหน่วยงานของรัฐ เต็มอิ่มกับ 4 เสวนาตลอดงาน 2 วันเต็มที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ พบกันได้ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2017

 

Tags: , , , , , , , , , ,