พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โพลีพลาสติกส์ พลาสติกเพื่องานวิศกรรม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โพลีพลาสติกส์ พลาสติกเพื่องานวิศกรรม

continue reading »