พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อะลูมิน่าเซรามิกส์คุณภาพสูงเพื่องานวิศวกรรม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน อะลูมิน่าเซรามิกส์คุณภาพสูงเพื่องานวิศวกรรม

continue reading »