พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ส่งเสริมเยาวชนไทยกับโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปีที่ 6

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” เป็นโครงการที่สนับสนุนทุน ในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนไทย จากเวทีการประกวดแข่งขันไปสู่การใช้งาน ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมไทยอย่างแท้จริง

continue reading »