โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” เป็นโครงการที่สนับสนุนทุน ในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนไทย จากเวทีการประกวดแข่งขันไปสู่การใช้งาน ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมไทยอย่างแท้จริง

โดยเยาวชนที่ร่วมโครงการ จะได้รับการชี้แนะแบบมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการทำกิจกรรมชุมชน การตลาด และแหล่งเงินทุนต่างๆ รวมทั้งได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยตรง และยังจะได้รับการสนับสนุน ให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติอีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ดำเนินมาเป็นปีที่ 6 แล้ว มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน พัฒนาต่อยอดรวมทั้งหมด 77 ผลงาน ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ https://www.scbfoundation.com/project/ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

Tags: , , , , , , ,