พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียน

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ บริษัทฟาร์มสตอรี่ จำกัด (ป.เจริญฟาร์ม) และ บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาออกแบบและสร้างระบบเลี้ยงปลาที่มีระบบบำบัดในตัว หรือ ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียน เป็นระบบปิดที่จะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาวะการเลี้ยงได้ดีกว่าระบบเปิด

continue reading »