พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จัดคิวด้วยภาพ นวัตกรรมใหม่ ไร้กระดาษ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน จัดคิวด้วยภาพ นวัตกรรมใหม่ ไร้กระดาษ

continue reading »