• R&D Sharing EP.10 “หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19”

  R&D Sharing EP.10 “หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19”

  มาร่วมพูดคุยกับ ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ หัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กับผลงานวิจัย “หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19” ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกคำถามเรามีคำตอบ ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดนี้ก่อนใคร

  continue reading »

   
   
 • นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต เพิ่มผลผลิตสวนทุเรียน

  นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต เพิ่มผลผลิตสวนทุเรียน

  ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ปัญหาหลักๆ ที่ชาวสวนทุเรียนยังต้องพบเจอคือ ปัญหาเรื่องสภาพดินและน้ำ ที่บางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ สภาพดินและน้ำที่ไม่ดี จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่จำเป็นจากในดินได้เพียงพอ พืชจึงอ่อนแอ ไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ โรคพืช และโรคแมลง

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอนาโน

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน สิ่งทอนาโน

  “นาโนเทคโนโลยี” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการสร้าง “นวัตกรรมสิ่งทอไทย” เพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมือง ให้มีคุณสมบัติใหม่ๆ เช่น การพลิกฟื้น ร่ม บ่อสร้าง ที่เคยกันน้ำไม่ได้สู่หัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดด กันฝน

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย…นาโนเทคโนโลยี

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วย…นาโนเทคโนโลยี

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันที่สูงมาก การดึงจุดเด่นความงามของผ้าทอไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างความต่างด้วยการนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาเพิ่มสมบัติใหม่ๆ ให้ผ้าพื้นเมืองเป็นสิ่งสำคัญมาก สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้พัฒนาสูตรน้ำยานาโนเพื่อลบจุดด้อย เสริมจุดเด่นให้กับผ้าทอ

  continue reading »

   
   
 • โครงการวิจัยเมือกของหอยเป๋าฮื้อ กับการยกระดับเวชภัณท์ของไทย

  โครงการวิจัยเมือกของหอยเป๋าฮื้อ กับการยกระดับเวชภัณท์ของไทย

  จากความมุ่งมั่นในการยกระดับสินค้าประเภทเวชภัณท์ของไทย ให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นำมาสู่ความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยเมือกของหอยเป๋าฮื้อ (Abalone) ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และ Phuket Abalone Group ที่มีเป้าหมายในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  continue reading »